Dla Dolnoślązaka każdy grób starszy niż 1946 jest czymś wyjątkowym. Stare Brusno #polskaegzotyczna #cmentarz #starebrusno